48(2012)

Piotr Baczar Rola samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych Wojciech Bajeński Negocjacje kryzysowe w Służbie Więziennej jako opcja rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych Andrzej

Read more

47(2011)

Ryszard Baryła, Mariusz Kulik Podsiew zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą ich regeneracji przyjazną środowisku Andrzej Borusiewicz, Jerzy Żywiołek Stopień wykorzystania programów komputerowych w gospodarstwach rolnych

Read more