VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt./ 8 th International Scientific Conference PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU/ PARADIGMS IN MANAGEMENT 22-24 kwietnia 2020 r./ April 22-24, 2020

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt./ 8 th International Scientific Conference

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU/ PARADIGMS IN MANAGEMENT 22-24 kwietnia 2020 r./ April 22-24, 2020

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Strategicznego / International Strategic Management Association

Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu / Berdian University of Management and Business

Katedra Ekonomii i Zarządzania, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Department of Economics and Management & Department of Internal Security Higher School of Agribusiness in Łomża

Katedra Mikroekonomii, Instytutu Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego/

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Department of Agrotechnology, Agricultural Production Management and Agribusiness University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wydział Nauk Ekonomicznych/ Faculty of Economic Sciences, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI / SCIENTIFIC  COMMITTEE

Prof. Thalassinos Eleftherios University of Piraeus, Greece

prof. dr hab. Lidya Antoshkina Berdiański Uniwersytet Zarządzania iBiznesu / Berdian University of Management and Business

Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu / Berdian University of Management and Business

Prof. dr hab. Roman Kisiel Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn

płk dr hab. Tomasz Kośmider, prof. ASzW Akademia Sztuki Wojennej/ War Studies University

associate professor Volodymyr Ternovsky Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

dr hab. Tomasz Bernat prof. US Uniwersytet szczeciński / University of Szczecin

dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ   Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

dr hab. Krzysztof Firlej prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Econimics

dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ Uniwersytet Łódzki/ University of  Lodz

dr hab. Bartosz Mickiewicz prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. Jarosław Korpysa Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

dr hab. Janusz Gołota prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Wiesława Lizińska prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Wojciech Popławski prof. WSB
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu/WSB Univerities in Toru

dr hab. Zbigniew Brodziński prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olszty

dr hab. inż. Mariola Grzybowska – Brzezińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr. hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańskaprof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

dr hab. Katarzyna Brodzińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Andrzej Borusiewicz prof. WSA Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży  / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr inż. Iwona Pomianek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

dr inż. Bogusław Bębenek Akademia Humanistyczna w Pułtusku / Pultusk Academy of Humanities

PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE/ THE TOPICS THAT WILL BE ADDRESSED IN THE  CONFERENCE:

 • Zarządzanie wiedzą / Knowledge managenet
 • Zarządzanie innowacjami / Innovation management
 • Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / Resource management in the enterprise
 • Przedsiębiorczość / Entrepreneurship
 • Rozwój lokalny / Local development  
 • Marketing / Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / Human resources management
 • Kierownik w przedsiębiorstwie i organizacji / Manager in the company and organization
 • Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego / Management in internal security institutions

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji / The above issues should not be considered as obligatory  but rather as suggestions for the theme of the conference.

TERMINY/ TERMS

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji  do 30.01.2020 r./ Submission of the application form to the conference office  until January 30, 2020.

 1. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30.03.2020 r. obejmującej doskonałe warunki do dyskusji naukowej,  2 noclegi, wyżywienie, niespodzianki w wysokości 450 zł, doktoranci 250 zł na konto:/ Payment of the conference fee until March 30, 2020, includes excellent conditions for scientific discussion, two nights, board, surprises. The fee of PLN 450,  PHD students – PLN 250 transfer  to an account:

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

Bank Spółdzielczy w Łomży/ Cooperative Bnk in Lomza

NRB: 52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

Z dopiskiem/ PARADYGMATY 2020” + Imię i nazwisko/ write the note / “PARADYGMATY 2020” + Name /Surname

Wniesienie opłaty za publikację zgodnie z wybranym czasopismem do 30.03.2020

Payment of the publication fee is according to the selected journal until March 30, 2020

PUBLIKACJA I OPŁATY/ PUBLICATIONS AND FEES

Przesłane referaty mogą być zgłaszane do czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w / Papers may be submitted to journals upon receipt of positive reviews will be published in:

 1. Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce – www.sj-economics.com 5 pkt. (w języku polskim lub angielskim) – koszt 250 zł, doktoranci 150 zł, opłata na w/w Konto WSA w Łomży / Scientific Journals of the Higher School of Economics and Social  in Ostroleka www.sj-economics.com 5 pkt (In Polish or in English) – PLN 250, PHD students – PLN 150 fee for WSA Łomża account
 2. European Research Studies Journal – lista Scopus (w języku angielskim) – http://www.ersj.eu/ – koszt 650 Euro opłata na konto PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ European Research Studies Journal  ( in English) http://www.ersj.eu/ – cost 650 Euros charged for account PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association
 3. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) http://www.ijeba.com/ (w języku angielskim)  – koszt 350 Euro,/  opłata na konto PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) (In English)  – cost 350 Euros, / the charge should be paid on account  PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/
 4. Publikacja w monografii wydanej w wydawnictwie na liście MNISZW – 80 pkt) Za publikację rozdziału w monografii naukowej o wartości 80 pkt autor otrzymuje 20 punktów, koszt 600 zł, opłata na w/w Konto WSA w Łomży.
 1. Przesłanie do 30.03.2020 r. referatu w formie elektronicznej na adres e-mail: paradygmaty@wsa.edu.pl  The paper  should be send in electronic form to the e-mail address  paradygmaty@wsa.edu.pl  untill March 30, 2020

MIEJSCE KONFERENCJI / THE PLACE OF CONFERENCE

Dworek Marysieńka, Myszyniec, woj. mazowieckie   informacje o obiekcie  https://www.facebook.com/Dworek-Marysienka-903837136376570, http://www.dworekmarysienka.pl / Dworek Marysieńka Dworek Marysieńka, Myszyniec, woj. Mazowieckie, detailed  information  http://alumnat.eu https://www.facebook.com/Dworek-Marysienka-903837136376570, http://www.dworekmarysienka.pl

BIURO KONFERENCJI: The conference office

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomza

ul. Studencka 9, 18-400 Łomża/ 9 Studencka Street

Tel./fax. 86 216 94 97/ phone/ fax + 48 86216 94 97

e-mail: paradygmaty@wsa.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZING  COMMITTEE:

dr inż. Ireneusz Żuchowski/ Ireneusz Zuchowski PhD

kpt. dr Mariusz Kuryłowicz / Mariusz Kuryłowicz PhD

dr Piotr Baczar / Piotr Baczar PhD

ks. dr Tomasz Olszewski / Tomasz Olszewski PhD

ks. dr Dariusz Tułowiecki / Dariusz Tułowiecki PhD

dr Wiesław Zawadzki / Wiesław Zawadzki PhD

dr inż. Michał Jakub Kruszyński

mgr Tadeusz Olszewski / Tadeusz Olszewski MA

mgr Bartosz Murat / Bartosz Murat MA

mgr Aneta Bełdycka-Bórawska / Aneta Bełdycka-Bórawska MA

mgr Krzysztof Zalewski / Krzysztof Zalewski MA

mgr Zdzisław Kochanowicz / Zdzisław Kochanowicz MA

mgr Beata Kalinowska / Beata Kalinowska MA

mgr Natalia Oleszczyk / Natalia Oleszczyk MA

Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020
Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020 » Wpis
Karta-Uczestnictwa-w-Konferencji_Conference-Participation-Card_2020.docx
14.9 KiB
9 Downloads
Szczegóły