89 (1/2023)

1. Janusz Lisowski, Zdzisław Kołtuniak Porównanie plonowania trzech odmian pszenicy ozimej na dwóch poziomach agrotechniki 2. Janusz Lisowski, Łukasz Żochowski, Mateusz Sendrowski Porównanie plonowania

Read more