67(3/2017)

1. Piotr Ponichtera, Hanna Wojsław Perspektywy rozwoju rynku żywności ekologicznej w województwie podlaskim / Development Prospects of the Organic Food Market in Podlaskie Voivodeship

Read more

65(1/2017)

1. Joanna Dębska-Hatalewicz, Alicja Moczydłowska Wiedza personelu medycznego na temat ekspozycji zawodowej materiałem biologicznym / Knowledge about occupational exposure to biological material of medical

Read more