ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM – 22 września 2017

Pennsylvania State University, USA, Urząd Miejski w Szczuczynie, Polska, Zespół Szkół w Niećkowie, Polska, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Polska, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Polska zapraszają na Międzynarodową Konferencję Popularno-Naukową z cyklu „AGRO-Podlasie” 2017

 ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2017.

Icon of ZRZ 2017 Zaproszenie Karta Zgłoszenia Wymogi Edytorskie ZRZ 2017 Zaproszenie Karta Zgłoszenia Wymogi Edytorskie (185.7 KiB)

Cele konferencji:

Zrównoważony rozwój jest szansą na poprawę sytuacji dochodowej mieszkańców wsi i miast. Ta idea inspiruje grono wielu badaczy do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Głównym celem konferencji jest propagowanie idei rozwoju zrównoważonego jako szansy na wzbogacenie przestrzeni wiejskiej w inne funkcje szczególnie związane z rozwojem turystyki, usług i drobnej wytwórczości. Ponadto celem utylitarnym konferencji jest integracja środowisk naukowych oraz upowszechnianie wyników badań nad rozwojem obszarów wiejskich.

 Problematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

– zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie gminy, powiatu, województwa;

– uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości;

– alternatywne źródła dochodów w rolnictwie i poza rolnictwem;

– ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich;

– turystyka wiejska.

Powyższe zagadnienia to propozycje tematyki wystąpień na konferencji, które mogą być wzbogacone w inne problemy związane z ideą wielofunkcyjnego rozwoju.

Komitet naukowy:

prof. James W Dunn – Pennsylvania State University, USA

prof. Theodore R Alter – Pennsylvania State University, USA

prof. Roman Engler – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

associate professor Volodymyr Ternovsky – Tavria State Agrotechnological University, Ukraina

prof. Antoni MickiewiczZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. Henryk Runowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. Roman Kisiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGWSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska – prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Wojciech Gotkiewicz – prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Agnieszka Brelik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁUniwersytet Łódzki

dr hab. Bazyli Czyżewski – prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Piotr Bórawski- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr inż. Iwona Pomianek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Ireneusz Żuchowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

dr Kazimierz Parszewski – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Komitet organizacyjny:

mgr inż. Krzysztof Zalewski przewodniczący, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

dr hab. Piotr Bórawski – sekretarz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Ireneusz Żuchowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

dr Andrzej Borusiewicz – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

dr Tomasz Marczuk – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

dr Marta Bloch – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

dr Adam Pawlewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Wojciech Truszkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Aneta Bełdycka-Bórawska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Justyna Czaplicka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Kazimierz K. Bloch – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

mgr Rafał Wyszomierski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Zdzisław Kochanowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Jakub Ławrynowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Terminy:

– przesłanie karty zgłoszenia do 30 maja 2017 r. na adres: pboraw@uwm.edu.pl

lub pocztą na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu,

Plac Łódzki 2, 10-950 Olsztyn.

 – wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 sierpnia 2017 na konto:

 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Bank Spółdzielczy w Łomży

NRB: 52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

 z dopiskiem „AGRO-Podlasie 2017” + imię i nazwisko uczestnika

 w wysokości:

– 400 zł – zgłoszenie artykułu do druku w zeszytach WSES (9 pkt.),

– 300 zł – zgłoszenie artykułu do druku w monografii konferencji (5 pkt.),

– 250 zł – zgłoszenie artykułu do druku w zeszytach WSA (3 pkt.).

Udział w konferencji, poczęstunek i obiad są bezpłatne !

 przesłanie referatu w formie elektronicznej do 30 maja 2017 na adres: pboraw@uwm.edu.pl lub wydruku wraz z płytą CD na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu,

Plac Łódzki 2, 10-950 Olsztyn

Miejsce konferencji:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie

Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn

 Sekretariat Konferencji:

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Plac Łódzki 2

10-957 Olsztyn

Tel (89) 523-33-13 lub 698-014-056

e-mail: pboraw@uwm.edu.pl