Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju” 29-30 maja 2019r

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wraz Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, Instytutem Ochrony Roślin TSD w Białymstoku, Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu UWM w Olsztynie, Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, Polskim Towarzystwem Agronomicznym O/Łomża, Polskim Towarzystwem Łąkarskim O/Olsztyn, COBORU SDOO w Krzyżewie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową: „Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2019r.

Miło nam poformować, że

HONOROWY PATRONAT

nad

Międzynarodową Konferencją Naukową

„Rolnictwo przyjazne środowisku – paradygmaty w naukach rolniczych”

objął

 Marszałek Województwa Podlaskiego

Icon of Patronat Marszałaka Województwa Podlaskiego Patronat Marszałaka Województwa Podlaskiego (104.3 KiB)

Komunikat 2

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce konferencji: Rozłogi, (www.ckbrozlogi.pl)

CENTRUM KONFERENCYJNO – BANKIETOWE

„ROZŁOGI”

Waliły; 16-040 Gródek

tel. 516 315 010

GPS: E 23° 33` 55. 69” N 53° 06` 22. 46”

Wtorek (28.05.2019 r.)

Zakwaterowanie od godz. 1500

1800 Kolacja

 

Środa (29.05.2019 r.)

730 – 900 Śniadanie

900 – 930 Rejestracja uczestników                    dr inż. Piotr Ponichtera, dr inż. Jolanta Puczel

 

SESJA PLENARNA

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, prof. dr hab. Maciej Kuboń

930 Otwarcie konferencji, powitanie gości (sala konferencyjna)

prof. dr hab. Rudolf Michałek „Przyszłość nauk rolniczych”

Prof. dr hab. Maciej Kuboń ,,ROLA RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ W KSZTAŁTOWANIU KADRY AKADEMICKIEJ”

prof. dr hab. Bożena Łozowicka „Chemiczna ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności”

1100 – 1130 Przerwa kawowa

prof. dr hab. Wacław Romaniuk ,,Kierunki zrównoważonych rozwiązań technologicznych w produkcji zwierzęcej”

dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM „Zmiany na rynku mleka po akcesji Polski do UE”

prof. dr hab. Stanisław Grześ, Tomasz Piechota „Strip-till jako metoda poprawy gospodarki wodnej w glebie”.

1300 – 1330 Dyskusja

1400 – 1500 Obiad

 

SESJA REFERATOWA I POSTEROWA

Przewodniczący sekcja I: prof. dr hab. Wacław Romaniuk, dr inż. Bronisław Puczel

(sala konferencyjna)

Icon of Sekcja I Sekcja I (15.9 KiB)

Przewodniczący sekcja II: prof. dr hab. Bożena Łozowicka, dr inż. Janusz Lisowski

(sala nad stołówką)

Icon of Sekcja II Sekcja II (17.3 KiB)

Przewodniczący sekcja III: dr hab. Piotr Bórawski, dr inż. Ireneusz Żuchowski

(Namiot)

Icon of Sekcja III Sekcja III (15.8 KiB)

1500 Sesja referatowa (maksymalnie 10-15 minut jeden referat)

1630 Sesja posterowa – (postery w wersji papierowej lub elektronicznej, maksymalny czas prezentacji 5 min.)

1800 – 1900 – przerwa, czas wolny

1900 Uroczysta kolacja

Czwartek (30.05.2019 r.)

SESJA WYJAZDOWA

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, dr inż. Jolanta Puczel

800 – 900 Śniadanie

1000 – 1400 Wizyta w PRONAR http://pronar.pl/

Obiad w zakładzie PRONAR

1500 – 1630 Wizyta w SAMASZ https://samasz.pl/

1730 – 1830 – Zwiedzanie Puszczy Knyszyńskiej

1900 Kolacja – CKB Rozłogi

Piątek (31.05.2019 r.)

800 – 900 Śniadanie

Wyjazd uczestników konferencji

Organizatorzy zapewniają noclegi dla osób zainteresowanych.

Opłata obejmuje koszty zakwaterowania (trzech noclegów), wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz wyjazdu do obiektów o działalności związanej z tematyką obrad.

 

KOMITET NAUKOWY

prof. James W Dunn Pennsylvania State University

prof. Jayson K Harper Pennsylvania State University

prof. Spiro E Stefanou Florida University

prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Józef Kowalski

prof. dr hab. Maciej Kuboń

prof. dr hab. Bożena Łozowicka

prof. dr hab. Józef Szlachta

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

prof. dr hab. Zofia Benedycka

prof. dr hab. Stanisław Benedycki

prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

prof. dr hab. Kazimierz Grabowski

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

prof. dr hab. Edmund Kamiński

prof. dr hab. Śeljuto Bronisłava Vasilevnaprof. dr hab. Uladimir Skorina

prof. dr hab. Wacław Romaniuk

prof. dr hab. Ryszard Zadernowski

prof. dr hab. Józef Zając

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

dr hab. Krzysztof Firlej prof. UEK

dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska prof. UWM

dr hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT

dr hab. Bazyli Czyżewski prof. UEP

dr hab. Anna Matuszczak prof. UEP

dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW

dr hab. Andrzej Parzonko prof. SGGW

dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM

dr hab. Sławomir Kocira

dr hab. Urszula Malaga-Toboła

dr hab. Dariusz Kwaśniewski

dr hab. Bartosz Mickiewicz prof. ZUT

dr inż. Iwona Pomianek

dr Marta Guth

Program naukowy konferencji obejmuje obszary:

  1. inżynieria systemów agrotechnicznych, inżynieria produkcji zwierzęcej, inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych,
  2. agronomia, łąkarstwo, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska,
  3. wyzwania na rynku mleka, rozwój zrównoważony w produkcji rolniczej, ekonomika rolnictwa i zarządzanie w agrobiznesie, ,

Opłata konferencyjna wynosi 600 zł dla pracowników, 450 zł dla doktorantów i obejmuje koszty zakwaterowania (3 noclegi: 28/29, 29/30, 30/31.05.2019r), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz wyjazd do obiektów o działalności związanej z tematyką obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów druku. Zgłoszenie artykułu oraz publikacja bez udziału w konferencji: w Zeszytach naukowych WSA 250zł, WSES 400zł, w Agricultural Engineering 600zł lub 1000zł w zależności od wersji językowej, lub w monografii naukowej.

Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w czasopiśmie Agricultural Engineering (10pkt.), Zeszytach naukowych WSES (9pkt.), Zeszytach Naukowych WSA (3pkt) oraz Fresenius Environmental Bulletin (15pkt. IF: 0.673 z listy A). Zachęcamy do przygotowania artykułów w języku angielskim.

Miejsce konferencji:  ROZŁOGI CKB (www.ckbrozlogi.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019r.: listownie na adres sekretarza konferencji lub drogą elektroniczną na adres:

konferencja2019@wsa.edu.pl
Opłatę konferencyjną należy przekazać do 15.04.2019r. na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY

52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

z dopiskiem w tytule przelewu: „konferencja RXXIw” + nazwisko i imię uczestnika

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Andrzej Borusiewicz – przewodniczący

dr inż. Janusz Lisowski – z-ca przewodniczącego

dr inż. Ireneusz Żuchowski – sekretarz

dr hab. Piotr Kaczyński

dr inż. Tomasz Marczuk

dr inż. Piotr Ponichtera

dr inż. Marek Zadernowski

dr inż. Bronisław Puczel

dr inż. Jolanta Puczel

mgr inż. Henryk Porwisiak

mgr Aneta Bełdycka-Bórawska

Adres do korespondencji:

dr inż. Ireneusz Żuchowski

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Studencka 19, 18-402 Łomż, e-mail: konferencja2019@wsa.edu.pl

Bieżące informacje będą przesyłane w kolejnych komunikatach oraz umieszczane na stronie internetowej:.

2019 Komunikat WO
2019 Komunikat WO
2019_komunikat_WO.docx
27.0 KiB
512 Downloads
Szczegóły

Sekcja I
Sekcja I
Sekcja-I_2.docx
15.9 KiB
326 Downloads
Szczegóły
Sekcja II
Sekcja II
Sekcja-II.docx
17.3 KiB
373 Downloads
Szczegóły
Sekcja III
Sekcja III
Sekcja-III.docx
15.8 KiB
441 Downloads
Szczegóły